Fire-litter BPH-results:

BPH BEDÖMNING:
Siffran vid varje moment står för hur mycket det överrensstämmer, 0 = inte alls, 4 = mycket
En hund som får värdet 0 visar ingenting av egenskapen, medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen.

Skottfast=4

Arg Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Glad i människor Trivs i umgänget med människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Kadamo Fire Away "Elton":

Moment 1: Främmande person
Glad i människor                        2
Trygg                                            3

Moment 2: Föremålslek
Energisk                                        2
Lekfull                                            0

Moment 3: Matintresse
Energisk                                        2

Moment 4: Visuell överraskning
Trygg                                             2
Nyfiken                                           0
Arg                                                  3

Moment 5: Skrammel
Trygg                                             2
Nyfiken                                          4

Moment 6: Närmande person
Glad i människor                        2
Trygg                                             0
Arg                                                 3

Moment 7: Underlag
Trygg                                             4

Moment 8: Skott
Trygg                                             4

Över alla moment
Ljudlig                                            3
Positiv attityd                               3

Övrigt
Ljudlig                                           0
Arg                                                0

Kadamo Playing with Fire "Zeppelin":

Moment 1: Främmande person
Glad i människor                        1
Trygg                                            3

Moment 2: Föremålslek
Energisk                                        2
Lekfull                                            1

Moment 3: Matintresse
Energisk                                        1

Moment 4: Visuell överraskning
Trygg                                             1
Nyfiken                                           0
Arg                                                  1

Moment 5: Skrammel
Trygg                                             2
Nyfiken                                           2

Moment 6: Närmande person
Glad i människor                        2
Trygg                                             0
Arg                                                 3

Moment 7: Underlag
Trygg                                             4

Moment 8: Skott
Trygg                                             4

Över alla moment
Ljudlig                                            2
Positiv attityd                               2

Övrigt
Ljudlig                                           0
Arg                                                0

Kadamo Fire and Ice "Nixon":

Moment 1: Främmande person
Glad i människor                        1
Trygg                                            2

Moment 2: Föremålslek
Energisk                                        3
Lekfull                                            2

Moment 3: Matintresse
Energisk                                        2

Moment 4: Visuell överraskning
Trygg                                             3
Nyfiken                                           0
Arg                                                  3

Moment 5: Skrammel
Trygg                                             1
Nyfiken                                           1

Moment 6: Närmande person
Glad i människor                        1
Trygg                                             0
Arg                                                 1

Moment 7: Underlag
Trygg                                             3

Moment 8: Skott
Trygg                                             4

Över alla moment
Ljudlig                                            3
Positiv attityd                               3

Övrigt
Ljudlig                                           0
Arg                                                0

Kadamo I'm on Fire "Leah":

Moment 1: Främmande person
Glad i människor                        2
Trygg                                            2

Moment 2: Föremålslek
Energisk                                        2
Lekfull                                            1

Moment 3: Matintresse
Energisk                                        1

Moment 4: Visuell överraskning
Trygg                                             3
Nyfiken                                           0
Arg                                                  2

Moment 5: Skrammel
Trygg                                             2
Nyfiken                                           2

Moment 6: Närmande person
Glad i människor                        1
Trygg                                             0
Arg                                                 2

Moment 7: Underlag
Trygg                                             3

Moment 8: Skott
Trygg                                             4

Över alla moment
Ljudlig                                            1
Positiv attityd                               2

Övrigt
Ljudlig                                           0
Arg                                                0

Kadamo Lights My Fire "Soya":

Moment 1: Främmande person
Glad i människor                        1
Trygg                                            2

Moment 2: Föremålslek
Energisk                                       1
Lekfull                                            1

Moment 3: Matintresse
Energisk                                        3

Moment 4: Visuell överraskning
Trygg                                             3
Nyfiken                                           0
Arg                                                  3

Moment 5: Skrammel
Trygg                                             3
Nyfiken                                           3

Moment 6: Närmande person
Glad i människor                        1
Trygg                                            1
Arg                                                 2

Moment 7: Underlag
Trygg                                             4

Moment 8: Skott
Trygg                                             3

Över alla moment
Ljudlig                                            2
Positiv attityd                               3

Övrigt
Ljudlig                                           0
Arg                                                0

Kadamo Set the World on Fire "Bilbo":

Moment 1: Främmande person
Glad i människor                        0
Trygg                                            0

Moment 2: Föremålslek
Energisk                                        1
Lekfull                                            1

Moment 3: Matintresse
Energisk                                        1

Moment 4: Visuell överraskning
Trygg                                             3
Nyfiken                                           0
Arg                                                  2

Moment 5: Skrammel
Trygg                                             1
Nyfiken                                           3

Moment 6: Närmande person
Glad i människor                        0
Trygg                                             2
Arg                                                 1

Moment 7: Underlag
Trygg                                             3

Moment 8: Skott
Trygg                                             4

Över alla moment
Ljudlig                                            1
Positiv attityd                               1

Övrigt
Ljudlig                                           0
Arg                                                2