BPH/Mentalitytest Beatles-litter

BPH BEDÖMNING:
Siffran vid varje moment står för hur mycket det överrensstämmer, 0 = inte alls, 4 = mycket.
Skottfast=4

Arg Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Glad i människor Trivs i umgänget med människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Kadamo Bad Boy "Leo"

Moment 1: Främmande person

Glad i människor                        2

Trygg                                             4

Moment 2: Föremålslek

Energisk                                        2

Lekfull                                             1

Moment 3: Matintresse

Energisk                                        1

Moment 4: Visuell överraskning

Trygg                                             3

Nyfiken                                           2

Arg                                                  0

Moment 5: Skrammel

Trygg                                             4

Nyfiken                                           3

Moment 6: Närmande person

Glad i människor                        2

Trygg                                             3

Arg                                                 2

Moment 7: Underlag

Trygg                                             4

Moment 8: Skott

Trygg                                             4

Över alla moment

Ljudlig                                            0

Positiv attityd                              4

Kadamo Ain't She Sweet "Enya"

Moment 1: Främmande person

Glad i människor                        1

Trygg                                             2

Moment 2: Föremålslek

Energisk                                       1

Lekfull                                            1

Moment 3: Matintresse

Energisk                                       2

Moment 4: Visuell överraskning

Trygg                                            3

Nyfiken                                          3

Arg                                                 0

Moment 5: Skrammel

Trygg                                            3

Nyfiken                                          2

Moment 6: Närmande person

Glad i människor                       0

Trygg                                            2

Arg                                                0

Moment 7: Underlag

Trygg                                            2

Moment 8: Skott

Trygg                                            4

Över alla moment

Ljudlig                                           0

Positiv attityd                              2

Kadamo All You Need is Love "Lotus"

Moment 1: Främmande person

Glad i människor                         0

Trygg                                              1

Moment 2: Föremålslek

Energisk                                         3

Lekfull                                              2

Moment 3: Matintresse

Energisk                                         3

Moment 4: Visuell överraskning

Trygg                                              2

Nyfiken                                            2

Arg                                                   0

Moment 5: Skrammel

Trygg                                              3

Nyfiken                                            2

Moment 6: Närmande person

Glad i människor                         1

Trygg                                              2

Arg                                                  0

Moment 7: Underlag

Trygg                                             3

Moment 8: Skott

Trygg                                             2

Över alla moment

Ljudlig                                            0

Positiv attityd                              1

Kadamo Twist and Shout "Atlas"

Moment 1: Främmande person

Glad i människor                 2

Trygg                                      4

Moment 2: Föremålslek

Energisk                                 3

Lekfull                                      3

Moment 3: Matintresse

Energisk                                 2

Moment 4: Visuell överraskning

Trygg                                      3

Nyfiken                                    2

Arg                                           0

Moment 5: Skrammel

Trygg                                       3

Nyfiken                                     2

Moment 6: Närmande person

Glad i människor                 1

Trygg                                      4

Arg                                           0

Moment 7: Underlag

Trygg                                       2

Moment 8: Skott

Trygg                                       4

Över alla moment

Ljudlig                                      0

Positiv attityd                         2

Kadamo From Me to You "Troya"

Moment 1: Främmande person

Glad i människor                     0

Trygg                                          1
Moment 2: Föremålslek

Energisk                                     3

Lekfull                                          2

Moment 3: Matintresse

Energisk                                     2

Moment 4: Visuell överraskning

Trygg                                          3

Nyfiken                                        2

Arg                                              1

Moment 5: Skrammel

Trygg                                          3

Nyfiken                                       4

Moment 6: Närmande person

Glad i människor                     0

Trygg                                          2

Arg                                              2

Moment 7: Underlag

Trygg                                          3

Moment 8: Skott

Trygg                                          4

Över alla moment

Ljudlig                                         0

Positiv attityd                            2

Kadamo You Know My Name "Nando"