The Chickens

When we moved to our farm in July 2016 one of our first project was to renovate a part of the old barn so that we could keep chicken. Our goal is to get enough eggs for our own use, and perhaps to be able to share a little with family and friends.
We started it all by hatching eggs in the fall, first chicken born the 23rd of October 2016. We got a total of 19 alive chickens by the end of the fall, and in December they got to move out of our kitchen and out into their new home in the barn.
We have picked a few different breeds, based on looks, size, personality and eggcolours. Below is a presentation of the breeds we have at the moment, only written in Swedish though. 
Below you can also see pictures of them as tiny once and of our renovation of our barn!

Wyandotte

Wyandotte är en tung hönsras från USA, uppkallad efter indianstammen med samma namn, och känd sedan 1880-talet.
Det är en kombinationsras som lämpar sig väl för både kött- och äggproduktion.
Det finns 29 stycken godkända färgvarianter av rasen, fler än för någon annan ras. Den silverrandiga färgvarianten var den som först godkändes.
En höna väger omkring 3,1 kilogram och en tupp omkring 3,8 kilogram. För dvärgvarianten är vikten för en höna ungefär 1 kilogram och för en tupp 1,2 kilogram. Äggen från en stor höna har brun skalfärg och väger 55-60 gram. Dvärgvariantens ägg har ljusbrun till rosaaktig skalfärg och väger runt 35 gram. 
Till temperamentet är rasen lugn. Den flyger inte särskilt bra och går därför lätt att hålla i hönsgård.

Welsumer

Welsumer är en tung hönsras som kommer från Nederländerna där den avlades fram i slutet av 1800-talet och namngavs efter staden Welsum. I avelsarbetet för att ta fram welsumer ingick bland annat raserna Rhode Island red och barnevelder. Man ville få fram en god äggproducent vars ägg skulle vara mörkbruna och stora och ha tjockt skal.
En höna av stor ras väger 2,5-3 kilogram och en tupp väger omkring 3,5 kilogram. 
Äggen från en stor höna väger ungefär 65 gram och är mörkbruna i färgen. Äggen kan vara fläckiga, ytan ska helst vara matt.
Rasen är härdig och aktiv av sig, men ändå lugn till temperamentet. Den har dålig flygförmåga och går lätt att hålla utomhus i hägn.

Orpington

Orpington är en tung hönsras framavlad i Storbritannien under 
1800-talet, baserad på asiatiska hönsraser. Det är en bra köttras och även en bra värpras. 
Rasen finns i flera olika färgvarianter. En höna väger omkring 3 kilogram och en tupp väger omkring 3,5 kilogram.
Äggen från en stor höna har gul till brunaktig skalfärg och väger ungefär 55 gram. 
Hönorna har stark ruvlust och kan ruva fram upp till tre kullar med kycklingar på ett år. Ibland kan det dock förekomma att en del av äggen i kullen har för tunt skal, något som kan leda till att kläckresultatet blir dåligt. Rasen är inte en snabbvuxen hönsras, först vid omkring 10 månaders ålder blir individerna fullvuxna.
Till sitt sätt är orpington en lugn och lätthanterlig ras. Den är en bra hushållsras, då den även är tålig och går lätt att hålla inhägnad.

Plymouth Rock

Plymouth rock är en tung hönsras från USA, där den presenterades på utställning för första gången 1869. Rasen är namngiven efter en bergsklippa utanför Plymouth, Massachusetts. Den är både en bra köttras och en bra värpras och rasen är även snabbvuxen.
En höna av stor ras väger 2,5–3 kilogram och en tupp väger 3–3,5 kilogram. Äggen från en stor höna väger ungefär 55 gram och har mörk gulaktig skalfärg. 
Hönorna har svag ruvlust, ibland ingen alls. Kycklingarna kan könsbestämmas redan när de är dagsgamla, på så vis att tuppkycklingarna har en större och mer oregelbunden ljus prick på det mörka huvudet än hönkycklingarna, som har en mindre och jämnare rundad ljus prick.
Rasen är till sitt sätt aktiv av sig, dock med dålig flygförmåga och därför lätt att inhägna.

Isbar

Rasen Isbar skapades av Martin Silverudd 1960. I sitt arbete använde han Plymouth Rock, New Hampshire, Cream Legbar (troligen indirekt genom sin egen Silverudds Safir) och slutligen Rhode Island Red av Alexanderlinjen. Isbar är en kombinationsras. Den är satt i typen – relativt lik Eksjöhönan men något tyngre. Tupparna i silvervarianten kan få gul anstrykning i sadel, vingbåge och hals. Hönor kan få enstaka röda fjädrar. Kammen är upprätt eller något lutande. Isbar skall värpa många stora gröna ägg. Eventuella brunvärpare tas ur aveln. Isbar finns inte idag helt färdig för spridning. Svenska Kulturhönsföreningen driver ett projekt där flera deltagande uppfödare med gemensamma ansträngningar kommer att se till att det blir en färdig, återskapad ras. Du som är villig att lägga några år på att delta i projektet är välkommen att kontakta rasens koordinator eller föreningens ordförande.

Creme Legbar

Legbar är en lätt hönsras från Storbritannien. Legbar erkändes som ras 1935 och är framavlad genom en korsning av brun leghorn och tvärrandig plymouth rock. Rasen har fått sitt namn genom en sammansättning av leg, en syftning på att den härstammar från leghorn, och bar, av det engelska ordet för tvärrandig, barred.
Till utseendet kännetecknas legbar främst av sin karakteristiska fjäderdräkt, som alltid är så kallad legbarfärgad. Denna färgvariant yttrar sig hos tupparna så att individerna är grå- och ljust tvärrandiga med rödaktig rygg och skuldror och något rödgulaktigt halsbehäng. Hönorna har en fjäderdräkt som är grå till brunaktig, med svagare grå till gråvit tvärrandig och lite gulaktigt huvud och hals.
En höna väger omkring 1,8 kg och en tupp väger 2–2,2 kg. Äggen är vita och väger ungefär 58 gram. Hönorna värper bra och rasen har också den goda produktionsegenskapen att den är snabbvuxen. Det går tidigt att se vilka kycklingar som är tuppar och vilka som är hönor, dagsgamla tuppkycklingar är tydligt ljusare än hönkycklingarna. På hönkycklingarnas rygg finns också två mörkare bruna streck.
Legbar kom till Sverige i slutet av 1930-talet men utkonkurrerades som produktionsras i stora besättningar på 1960-talet av de så kallade värphybriderna.

Hedemora